Ishrana i zdravlje životinja (industrija stočne hrane i premiksa, farme)

Kalcijum je jedna od esencijalnih hranjivih materija za sve vrste ishrana kod svinja, živine, preživara pa čak i kućnih ljubimaca.

Glavne funkcije kalcijuma u ishrani životinja su:

• pravilan rast i razvoj kostiju i zuba
• regulisanje rada srca i zgrušavanja krvi
• aktiviranje enzima i lučenje hormona
• formiranje ljuske jajeta
• povećanje mlečne proizvodnje i smanjivanje mogućnosti nastanka mlečne groznice
• mišićna kontrakcija i nervni impulsi
• aktiviranje enzima i lučnje hormona

Mleveni krečnjak (kalcijum karbonat) u praksi sadrži između 36 i 38% kalcijuma, dok krečnjak iz našeg kamenoloma ima viši procenat kalcijuma, čak 40%. Vrši se redovna kontrola kvaliteta u SP laboratoriji Bečej gde se kontroliše prisutnost teških metala i procenat kalcijuma.

Struktura prirodnog zeolita vezuje mikotoksine za njegovu površinu i jonski ublažava digestivni sistem. Zbog površinskog kapaciteta razmene katjona (CEC), zeolitska površina je polarna i privlači složene i polarne molekule mikotoksina. Unutrašnji kapacitet razmene katjona vezuje pozitivno naelektrisane jone kao što je amonijum katjon. Kada se višak amonijuma nagomila u digestivnom sistemu, zeolit razmenjuje jone, čime smanjuje toksično delovanje viška amonijuma.

Zeolit je odobren od strane EU za upotrebu u industriji živine i svinjskoj industriji kao miko-toksično vezivo. (70/524/EEC)

Zeolit je odobren od strane FDA (Administracija hrane i farmaceutskih proizvoda) za upotrebu u stočnoj hrani protiv koksiranja (stvrdnjavanja). (CFR 582-2727)

Prednosti i pozitivni efekti primene DUCAZELA:
• anti koksiranje/protočno sredstvo u stočnoj hrani
• povećana trajnost kugličaste stočne hrane
• poboljšava rast životinja i dobijanje na težini povećanjem efikasnosti stope konverzije hrane
• jak afinitet prema amonijumu obezbeđuje odličnu kontrolu mirisa i zdravu sredinu
• zeolit je buražni ublaživač za ceo digestivni sistem muzara visokog učinka
• smanjenje crevnih bolesti, ublažava proliv, acidozu, enteritis i druge gastrointestinalne bolesti
• poboljšana disperzija satojaka stočne hrane smanjenjem aglomeracije
• prevencija prenosa mikotoksina u mleko, jaja i meso
• smanjenje mortaliteta
• poboljšanje koverzije hrane
• prevencija pojave proliva
• poboljšanje sveukupnog zdravstvenog statusa životinje

► HACCP sertifikat

► Veterinarski kontrolni broj

► Bezbedonosni list

► Bezbedonosni list - Ducazel

Stočna kreda je mineralni suplement nastao preradom prirodnog kalcijum karbonata. Koristi se kao važan dodatak kod proizvodnje stočne hrane. Vrši se redovna kontrola kvaliteta u SP laboratoriji Bečej gde se kontroliše prisutnost teških metala i procenat kalcijuma.

Stočna kreda

Stočna kreda - tehnički list


Stočni filer je mineralni suplement nastao preradom prirodnog kalcijum karbonata. Koristi se kao važan dodatak kod proizvodnje stočne hrane. Vrši se redovna kontrola kvaliteta u SP laboratoriji Bečej gde se kontroliše prisutnost teških metala i procenat kalcijuma.

A1x

Stočni filer - tehnički list


Kamena frakcija 0.5 - 1.2 je mineralni suplement nastao preradom prirodnog kalcijum karbonata. Koristi se kao važan dodatak kod proizvodnje stočne hrane.

Kamena frakcija 0.5 - 1.2

Kamena frakcija 0.5 - 1.2 - tehnički list


Grit je mineralni suplement nastao preradom prirodnog kalcijum karbonata. Koristi se kao važan dodatak kod proizvodnje stočne hrane.

Grit

Grit - tehnički list


Zahvaljujući izuzetnom prirodnom kvalitetu, poreklu i procesu proizvodnje zeolita, Ducazel ima proširen spektar adsorpcionih karakteristika. Ovo ga čini efikasnim adsorbentom mikotoksina različitih fizičkohemijskih osobina (od slabo polarnih do jako polarnih, od hidrofilnih do hidrofobnih). U isto vreme veoma je selektivan, tako da ne adsorbuje nutriente (vitamine, oligoelemente i aminokiseline).