+381 (24) 522 899 office@abm.co.rs

Sirovina

Krečnjak je sedimentna stena prvenstveno sastavljena od kalcijum karbonata sa neznatnim primesama ostalih minerala uglavnom magnezijuma. Većina krečnjačkih stena je biohemijskog porekla što znači da su nastale taloženjem morskih školjkara. Krečnjak može biti i hemijskog porekla kao što je to slučaj sa Travertitom. Zbog velikog procenta kalcijuma krečnjak je uglavnom svetle boje ali postoje i mnogobrojne varijacije.

Krečnjak iz našeg kamenoloma ima visok procenat kalcijum-karbonata, više od 98% i veliki indeks beline u poređenju sa magnezijum oksidom-MgO.

Iskopavanje i prerada kamena se odvija u nekoliko faza:
• uklanjanje jalovine
• miniranje – u blokovima ili rastresito u zavisnosti od načina prerade
  strukture kamena, dubine i tvrdoće
• separacija
• drobljenje
• transport
• skladištenje
• finalna prerada


Kamenolom u Kučevu je opremljen najsavremenijom mehanizacijom za eksploataciju i trasport, kao što su: Brown Lenox čeljusna drobilica, bager Hyundai 290 LC-7A, utovarivačima Hyundai HL760, MAN kiper kamionima i ostalom neophodnom opremom.